Vetex werkt mee aan herbruikbare medische laminaten

Vetex ontwikkelde in samenwerking met Centexbel herbruikbare medische laminaten. De medische laminaten kunnen worden onderverdeeld in chirurgische jassen (“gowns”) en afdekdoeken (“drapes”). De jassen worden gedragen door het chirurgisch personeel, terwijl de afdekdoeken op de patiënt gelegd worden rond de zone waar de invasieve ingreep plaatsvindt om infecties te voorkomen. In de medische sector gaat veel aandacht naar het comfort van de jassen, maar ook de keuze van het textielmateriaal dient goed doordacht te zijn. Denk maar aan dokters, verpleegsters en chirurgen, die elke dag steriele kledij nodig hebben.

 

 

 

 

De ontwikkeling van de medische laminaten was een heuse uitdaging wegens de vele vereisten waaraan het textiel moest voldoen was:
•    Waterdampdoorlaatbaarheid (ademend textiel)
•    Bestand tegen industrieel wassen en sterilisatie
•    Virus- en bloedbarrière (ASTM 1670 en 1671)
•    Bacteriebarrière (EN 13795)

Er werden medische laminaten met PU en PTFE membranen ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling, deed Vetex een beroep op de expertise van Centexbel. Referentiemateriaal werd gekarakteriseerd om performantere laminaten te ontwikkelen. Op basis van de analyse van SEM- en optische microscopiebeelden, werd kennis opgebouwd over de  geschiktheid van membranen, de opbouw van het laminaat, het effect van het wassen en sterilisatie op zowel het membraan als op  de prestatie van het laminaat, en de verankering van de hotmelts aan zowel het membraan als aan het textiel.

 

Membranen werden verder gekarakteriseerd met infrarood (IR) en massaspectrometrie. Hotmelts werden geanalyseerd via IR en er werd een IR-bibliotheek opgebouwd die het mogelijk maakt om de geschikte hotmelt te selecteren voor de verschillende membraantypes, via een studie - met behulp van SEM - van de verankering van de hotmelt aan de membranen: vb. PTFE heeft een lage oppervlaktespanning waardoor enkel een klein aantal geschikte kleefmiddelen (hotmelts) te vinden zijn. Centexbel testte uiteindelijk de virus- en bacteriedichtheid om de prestatie van het laminaat voor en na wassen/drogen/sterilisatie (WDA) te evalueren. De ontwikkelde laminaten zijn virus- en bacteriedicht, weerstaan aan WDA-processen en zijn bovendien ademend.

Terug naar overzicht