Ons kwaliteitsbeleid

Om dit te bereiken verbindt het management zich ertoe om:

- passende doelstellingen op te zetten in overeenstemming met de strategische richting van de organisatie

- leiderschap en betrokkenheid te tonen en dit uit te dragen in de organisatie

- het kwaliteitsbeleid, missie, visie en waarden van Vetex kenbaar te maken aan alle medewerkers

- te voldoen aan de relevante eisen van klanten en belanghebbenden

- te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

- procesgericht en risico gebaseerd denken aan te moedigen

- continue verbetering te bevorderen

- de nodige middelen te voorzien om de doelstellingen te behalen

Patrick Rigole

CEO

21/03/2019

Terug naar overzicht