Vetex kondigt trots de geboorte aan van het eerste productteam Seam Seal Tapes

In 2012 heeft de directie van Vetex verschillende strategische vergaderingen belegd om te kijken op welke manier alle grootschalige toekomstige uitdagingen het best aangepakt kunnen worden. Dit zelfonderzoek werd gevisualiseerd in een woordenwolk en later vertaald in 50 actiepunten! Een van de belangrijkste elementen van de nieuwe strategie is de ontmanteling van de huidige organisatie en de geleidelijke vervanging door een gloednieuwe structuur die gebaseerd is op in hoge mate onafhankelijke productteams.

De geboorte van het eerste productteam ‘SEAM SEAL TAPE’ werd met enige trots in augustus 2012 wereldkundig gemaakt door Product Team Leader (PTL) Henk Descamps.

Seam seal tapes (SST) zijn niet langer een bijproduct van de coatingindustrie, maar wel een volwaardige en met succes gecommercialiseerde productfamilie. Om de ambitieuze plannen voor de nabije toekomst te realiseren, zijn nieuwe bedrijfsregels vereist die meer ruimte voor actie voorzien.

Henk Descamps (PTL): “We willen ons blijven focussen op een nauwe band met de klant door een volledig nieuwe afdeling Dienstverlening & Ondersteuning op te richten. Uit talrijke reizen en gesprekken met alle stakeholders van de confectie-industrie is heel duidelijk gebleken dat de dienst na verkoop erg belangrijk is om een bevoorrechte leverancier te worden en te blijven.. We willen een volledige dienstverlening aanbieden bij de aankoop van Vetex 2PLY en 3PLY tapes: gaande van het voorbereiden en testen van referentiestalen over eventueel opleiding in het Vetex-lab of in de fabriek van de klant, tot nauwkeurige afstemming van de verschillende instellingen in het Vetex-lab of in de fabriek van de klant en zelfs technische opvolging of controle van de tapeafdeling van onze klanten. En ten slotte troubleshooting en snelle technische interventies om te vermijden dat belangrijke deadlines niet gehaald worden, wat erg geapprecieerd wordt door de klant. Bert De Backer zal Rik Naudts  tegen eind 2012 opvolgen als Quality Coordinator. Hierdoor zal Rik Naudts zich kunnen toeleggen op zijn nieuwe job als Application Support. Bij Vetex is klantgerichtheid niet louter lippendienst, maar wel concrete actie!”

Op dit moment wordt voor Vetex Asia Ltd. met hoofdkantoor te Guangzhou een programma opgezet dat in dezelfde lijn ligt als het programma dat we in Europa ondernemen: een extra afdeling Dienstverlening & Ondersteuning met een eigen lab en technische ondersteuning.
 

Terug naar overzicht